Caramba Cinemas - Déi lëtzebuërgesch Kinoën
Choisissez un cinéma
Choisissez un jour
Choisissez un film
Choisissez une langue
Séances pour  le 24/08/2017
24/08/2017 CineWaasserhaus 15.00 Cars 3 (F 2D)
24/08/2017 CineWaasserhaus 16.45 Bigfoot Junior (D 2D)
24/08/2017 CineWaasserhaus 18.45 Overdrive (ORG2D  -  f/nl)
24/08/2017 CineWaasserhaus 20.30 Dunkirk (ORG2D  -  f/d)
plus d'info